EMDR Traumatherapie

EMDR – Traumaverwerking  

Traumaverwerking met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bedoeld voor mensen die last hebben van traumatische ervaringen. De coaches van Shakkei gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en om toekomstgedachten functioneler en/of positiever/neutraal te maken.

EMDR is de verzamelnaam voor een aantal technieken en procedures die herinneringen aan schokkende en krenkende/vervelende ervaringen verwerkt.

Klachten die met EMDR behandeld worden zijn PTSS (Posttraumatische stressstoornis), maar ook klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Dit zijn allemaal klachten die ontstaan uit de vele nare herinneringen en/of gebeurtenissen, waarbij het eraan denken nog steeds een bepaalde emotionele reactie naar boven haalt. Een belangrijk aspect hierbij is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer traumatische ervaringen.

Hoe werkt traumatherapie met EMDR?

EMDR werkt vaak erg snel, waardoor het gezien wordt als een zeer intensieve therapie. Wij geven altijd uitleg wat wij precies gaan doen. Daarnaast geven wij ook instructies hoe de cliënt zijn emoties het beste onder controle kan houden. De coach vraagt de cliënt om de specifieke gebeurtenis terug te halen in het geheugen, met de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Er zal zoveel mogelijk informatie worden verzameld om zodoende een perfect beeld te verkrijgen. Vervolgens zal het verwerkingsproces worden opgestart. Opnieuw wordt er gevraagd om de gebeurtenis naar voren te halen in je gedachten, maar dit keer gebeurt dat in combinatie met een afleidende stimulus. Er worden verschillende sets aan stimuli gebruikt, na elke set is er tijd voor een moment van rust.

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

De EMDR therapie leidt ertoe dat al die nare herinneringen haar krachten en emotionele ladingen gaan verliezen. Hierdoor wordt het voor de cliënt steeds makkelijker om aan zo’n gebeurtenis terug te denken. In bijna de meeste gevallen worden deze beelden en herinneringen vager en kleiner. Ook kunnen er minder prettigere dingen naar voren komen na dit soort sessies. Je kunt dan denken aan nieuwe gedachten en inzichten, die een ander beeld geven op de situatie, zowel positief als negatief. Door al deze effecten zullen de heftige gebeurtenissen steeds meer een plek gaan krijgen in het leven van deze persoon.

EMDR en IEMT

IEMT lijkt, wanneer je naar een demonstratie kijkt, op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT praten wij niet of nauwelijks over ‘het probleem’ en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hem/haar een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen. IEMT is oorspronkelijk ontwikkeld door Andrew T. Austin. Lees meer over IEMT…

“Drie jaar geleden was ik van de ene op de andere dag slachtoffer van een ernstige traumatische ervaring met een behoorlijke depressie en PTSS (posttraumatische stress-stoornis) als gevolg. De 2 daarop volgende jaren met  psychologische GGZ begeleiding waren nooit echt bevredigend en zeker niet afdoende. Via een wederzijdse kennis kwam ik in contact met Jack en Rosana, wat een schatten. Na een paar coachgesprekken en EMDR behandelingen met Jack heb ik geen last meer van nare gedachten en beelden en sta ik weer positief  het leven, dankjewel samen en fijn ik altijd bij jullie terecht kan”. Susan – individuele coaching

Verborgen verdriet

Geleden pijn in geheim gedragen

gedachten dwazen als de wind waait tot storm 

Hoe gevoelig beelden nog zijnin lengte van jaren

overvloed in tranen dal in zo vele nachten

storten zich in duisternis 

Mensen om mij heen wisten niet van mijn verborgen verdriet

liefde en vreugd nooit gehad in mijn jeugd genadeloos gestraft 

Voldongen van het feit door een trauma uit het verleden

dat ik woorden spreken zal in alle vrijheid

die ik stil heb gezwegen.

“Verdriet dat ingehouden wordt en geen stem krijgt, kneust het hart.”