Psychotherapie

Shakkei het centrum voor burn out, depressie, angst, stress en traumaverwerking in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom.

Persoonlijke coaching

De samenleving verandert, net als organisaties en mensen. Op alle vlakken wordt een steeds groter beroep gedaan op je vaardigheden, spankracht en creatieve vermogens. Soms loop je daardoor vast, ben je vaker ziek of zit je zelfs tegen een burn-out aan. De verantwoordelijkheden en belasting van medewerkers op het werk en in de privésituatie zijn groot en nemen nog steeds toe.

Integratieve Psychotherapie

Shakkei werkt volgens de Integratieve Psychotherapie. Dit is een actieve methode van psychosociale en psychologische begeleiding waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen. Binnen onze integratieve werkwijze gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, vaak bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijken we in de achteruitkijkspiegel naar de reflectie van ons verleden. Deze invloed is niet gering: onze waarneming is gekleurd: we zien onze oude realiteit en die plakken we op het heden (“niemand moet mij”, “iedereen vindt mij lastig” etc.). Ons uitgangspunt is dat iedereen in staat is tot groei, genezing en het vermogen heeft tot verandering.

Integrative Psychotherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van volwassenen en kinderen met problemen en klachten van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard. In het begeleidingsproces vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

Snel, effectief  en blijvend resultaat

Weten wat je moet veranderen. En ook hoe je dat kunt doen. Wij nemen je daarbij niet alleen aan de hand, maar leren je te vertrouwen op je eigen kracht. Je bent immers zelf je beste coach. Wij leren jou je eigen kracht en talent te ontdekken en ontwikkelen en leren je de teugels in eigen hand te houden.

Shakkei maakt o.a. gebruik van oplossingsgerichte methodieken zoals integratieve psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, NLP interventietechnieken, Systemisch werk, EMDR, IEMT traumatherapie en diverse ademhalings- en mindfulness technieken en meer. Shakkei heeft inmiddels ook een effectieve eigen Shakkei methode ontwikkeld, de Shakkei Methode(c).

Naast de psychosociale begeleiding wordt in de consulten ook direct gewerkt aan lifestijl zaken zoals voeding, ontspanningstechnieken en beweging. Het stoppen met destructieve en ongezonde gewoonten en het direct starten met een gezonde leefstijl in combinatie met het verkrijgen van nieuwe inzichten en indien nodig verandering van mindset geeft snel en na verankering blijvende resultaten.

Klacht

Een luisterend oor, een steun in de rug en een positief kritisch geluid van betrokken coaches/therapeuten zijn van groot belang. In onze integratieve (stap voor stap) werkwijze sta jij centraal en niet je klacht. Je ervaart dingen met je lichaam, denkt daar bij, doet dingen en beleeft je emoties. En dat alles gebeurt in een omgeving die jij beïnvloedt en die jou beïnvloedt. Alles staat met elkaar in verband en verbinding. Alles is betrokken bij de oorzaak maar ook de instandhouding van je klacht. En dat is dan ook precies de reden waarom we bij onze integratieve werkwijze niet vanuit één richting naar de mens en zijn problemen kijken, maar vanuit de hele mens. Dat betekent dat je tijdens de consulten bezig zult zijn met je gedachten, je gevoelens, je wensen, je lichamelijke ervaringen, etc.

Resultaten 

 • Minder angst, boosheid en negativiteit ervaren
 • Reduceren van traumatische ervaringen.
 • Meer energie voelen
 • Versterking professionaliteit
 • Effectiever in denken en doen
 • Oplossen van actuele vraagstukken
 • Bereidheid en moed om verantwoordelijkheid te nemen
 • Je staat steviger in je schoenen en functioneert effectiever, doelgerichter en prettiger in je dagelijks leven
 • Vaker en intenser “hedengevoelens” als blijdschap, liefde, verbinding, vreugde, compassie, rust, ontroering en geluk beleven.

Als je vergeven kunt, verandert niet je verleden…wel je toekomst!

Hoe werkt Shakkei?

Bij Shakkei gaan we ervan uit dat jij jezelf beter kent als geen ander. Wij houden je een spiegel voor. De cliënt kent namelijk het antwoord op elk probleem: jij weet het, kan het en doet het! Alleen de gecoachte zelf heeft de sleutel in handen tot de oplossing van zijn problemen. De coach motiveert de cliënt om tot de gewenste verandering of oplossing van het probleem te komen door het stellen van vragen. Door deze vragen krijgt de cliënt een goed inzicht in zichzelf en komt uiteindelijk, door het volgen van het coachingproces uit op de oplossing van zijn probleem.

De kracht van de breed opgeleide coaches/therapeuten van Shakkei is dat we schakelen tussen verschillende therapievormen, dit heet een eclectische werkwijze. Alle consulten zijn maatwerk dit houd in dat geluisterd wordt naar de client, geobserveerd wordt wie we voor ons hebben en er ingeschat wordt wat het beste bij het individu past.

Hulp bij depressie, stress, burn out, angst en traumatherapie (EMDR) en rouwverwerking

Onze consulten duren circa 1,5 tot 2 uur, zijn intensief en effectief. Wij leveren uitsluitend maatwerk en elke keer weer kunnen wij rekening houden met wat nodig is. Ook hebben wij de kennis, ruime ervaring en mogelijkheid om verschillende therapeutische technieken in te zetten of te combineren. Tijdens de behandeling of het consult gebruiken we naast integratieve psychotherapie, ook cognitieve gedragstherapie, NLP interventietechnieken, Systemisch werk, EMDR, IEMT traumatherapie en diverse ademhalings- en mindfulness technieken. Wij graven niet onnodig in het verleden, werken effectief en resultaatgericht. Door onze specifieke en holistische aanpak ervaren de meeste van onze cliënten op korte termijn al een merkbaar resultaat en op de langere termijn zelfs blijvend.

Shakkei Effect Therapie Methode

De door ons zelf (door)ontwikkelde Shakkei Methode is een daadkrachtig en resultaatgericht methode om trauma’s, angsten, beperkende overtuigingen, negatieve gedachten en gevoelens met betrekking tot je beleving, worden herkend en zonder veel moeite worden gereduceerd, losgelaten en weggewerkt. De Shakkei methode werkt snel, bevrijdend en zorgt voor meer innerlijke rust. Als therapeuten/coaches zien wij dagelijks mensen die worstelen met spanning, stress en verzet tegen de situatie waarin ze zich bevinden.

Mensen geven deels bewust maar grotendeels onbewust aandacht aan de situatie of het gevoel wat ze liever niet willen. Wij zeggen altijd “Alles wat je aandacht geeft groeit”. Dat wil zeggen dat de meeste clienten die bij ons in de praktijk komen hun huidige problematiek onnodig lang in stand houden en zelfs onbewust groter maken.

De aanpak werkt snel, diepgaand en verbindt op een eenvoudige manier verstand en gevoel en geeft innerlijke rust. De praktische aanpak en psychoeducatie die ingezet wordt in combinatie met orthomoluculaire voeding brengt jou en fysiek en mentaal in beweging en daarmee automatisch in een positieve mindset, waardoor je in de praktijk zelf de regie gemakkelijker over je leven neemt. Je ervaart weer regie over het leven en staat daardoor (pro)-actiever in het leven.

“Grenzeloze kwetsbaarheid is onkwetsbaar”

 

Coaching in bedrijven

Shakkei wordt naast collega zorgverleners zoals bv huisartsen en fysio therapeuten ook ingehuurd door gemeenten, bedrijven en instellingen zoals bv sociale diensten. Het begeleiden van veranderingsprocessen, reorganisatie’s, teambuilding en bijvoorbeeld voor het verlagen van het ziekteverzuim.

Organisaties worden geconfronteerd met snel opeenvolgende veranderingen door een veranderende marktvraag, door fusies en overnames en door reorganisaties. Aan medewerkers worden steeds hogere eisen gesteld in flexibiliteit en inzet. Coaching is een effectief instrument om je medewerkers en managers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het verbeteren van hun prestaties. Doel van de coaching is beter gemotiveerde en slagvaardige werknemers en managers die tijdig en op de juiste wijze inspelen op een veranderende omgeving. Lees meer… 

Voor je lichaam en geest zorgen is een investering. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

Erkenning zorgverzekeraars

Shakkei voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitseisen waar je als hulpverlener aan dient te voldoen. Wij zijn gecertificeerde coaches en trainers met elk onze eigen specialiteit zoals: cognitieve gedragstherapie, verlies- en rouwbegeleiding, orthomoleculaire voeding, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), IEMT en EMDR therapeut, mindfulnesstrainer, systemisch coachen.

Heb je vragen of twijfel je over je vergoeding, dan adviseren wij je om altijd zelf vooraf contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar.

Ook zijn wij in bezit van de wettelijke vereiste HBO medische en psychosociale basiskennis (PSBK) met daarmee opname in het landelijk Abituriëntenregister van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).

Praktijklicentie gegevens voor zorgverzekering

 • AGB code bedrijf : 90063616
 • Behandelprestatiecode: 24504 (behandeling ‘ overige psychosociale therapie’)

Waarborgen kwaliteit – Beroepsvereniging VIV

Om de kwaliteit te waarborgen is Shakkei aangesloten bij de door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) voor professionele therapeuten.

Profiel VIV-lid

De toelatingsvoorwaarden voor de VIV zijn bedoeld om kwaliteit en professionaliteit in o.a. de psychische en psychosociale gezondheidszorg te waarborgen.

VIV-leden beoefenen op vakbekwame wijze het beroep van integraal complementair therapeut. Zij hebben een eigen praktijk, berekenen marktconforme tarieven, werken in een representatieve praktijkruimte en voeren een praktijk- en cliëntenadministratie. Zij hebben beroepsgerelateerde ervaring en een professionele houding, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Zij hebben gedegen opleidingen genoten op HBO-niveau, waaronder door de VIV-geaccrediteerde of erkende opleidingen zoals erkende PBSK medische en psychosociale basiskennis.
VIV-leden zijn verplicht zich permanent te laten nascholen en volgen aanvullende opleidingen op hun vakgebied. Zij zijn gehouden aan de VIV-ethische- en praktijkcodes, werken met een informed consent en zijn gecommiteerd aan de statuten en reglementen, zoals het klacht- en tuchtreglement.

Kwaliteit & certificering

De beroepsvereniging VIV waar Shakkei Training & Coaching B.V. is aangesloten , is de enige in Nederland die ISO-9001 gecertificeerd is en daarnaast het KIWA- kwaliteitskeurmerk Complementaire Zorg heeft.

Praktijklicentie Shakkei

De door Shakkei uitgevoerde consulten en het lidmaatschap bij de VIV vallen onder praktijklicentie 1907936 voor behandelingen psychologische en psychosociale therapie.

 

Inzicht

Als je alles dat achter je ligt

Een prachtig plekje geeft

Net niet in het zicht

Met je blik op de toekomst gericht

Dan kun je gaan bouwen

Met de stenen die er zijn

Dat is kiezen voor de liefde

En niet voor de pijn…

♥Liz

Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak om kennis te maken en krijg de eerste tips al mee! Het is immers nooit te laat en ieder moment is geschikt om opnieuw te beginnen.