Familieopstellingen

Heb je ook wel eens het gevoel dat je er niet bij hoort of zit je niet lekker in je vel en weet je niet waarom? Heb je last van gevoelens die je niet kunt plaatsen? Of ervaar je dat je werk en privé niet in balans is? Heb je vragen waar je graag een inzicht op zou willen krijgen? Dan is een avond familieopstellingen iets voor jou.

De wijze waarop wij in het leven staan heeft een directe relatie met onze familie en gezin van herkomst. In de begeleiding van een opstelling kunnen we vanuit de symptomen de verstrikkingen zichtbaar maken en de beweging weer op gang brengen.

“Wat geleerd moet worden, herhaalt zich…”

Basisprincipes familiesystemen

In (familie)systemen geldt een aantal basisprincipes:
Binding: het diepe verlangen erbij te horen, iedereen heeft recht op plek in het systeem.
Ordening: wie neemt welke positie in en klopt dit? Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar.
Balans: het evenwicht tussen geven en nemen.

Het opgroeien en leven binnen een familiesysteem heeft een diepgaande invloed op jouw persoonlijke ontwikkeling en op de wijze waarop je als individu in het leven staat. Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, doen zich binnen vrijwel elke familie gebeurtenissen voor die de familieharmonie verstoren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buitengesloten wordt. Kinderen kunnen onbewust verstrengeld raken met een ander familielid en diens lotsbestemming of emoties overnemen. Er zijn gebeurtenissen die van essentiële invloed kunnen zijn zoals het vroegtijdig overlijden van één van de familieleden, echtscheiding, miskraam, abortus, tragische ongevallen, een ‘verstoten’ familielid, oorlog of geweld.

Deelnemen

Deelnemen aan een avond familieopstellingen kan onverwachte inzichten geven in hardnekkige problemen. Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hóe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie, dat is waar het bij familieopstellingen om draait.

Samengestelde gezinnen

In veel (vooral gescheiden en samengestelde) gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles voor hun ouders, vanuit een blinde, kinderlijke liefde. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen, door lasten van hen te dragen. Volwassenen zijn kinderen van hun ouders. En ook vele volwassenen dragen onbewust stukken mee vanuit hun familiesysteem. Hierdoor ontstaan kleine, maar ook zeer grote problemen.

Een familieopstelling is een therapeutische techniek om inzicht te krijgen in deze problematiek en om te helpen met de verwerking ervan. Tijdens een sessie werpt de deelnemer een vraagstuk op. Hij wijst vervolgens andere aanwezigen aan om elk van de familieleden te vertegenwoordigen, dit noemen we representant zijn.

Wat levert een familieopstelling je op?

Tijdens een familieopstelling krijg je een dieper inzicht in je situatie. Je weet dan ook wat je kunt doen, welke volgende stap je kunt zetten als je dat wilt. Als je een vraag inbrengt, werken we met jouw persoonlijke inbreng. Zo zorgen we ervoor dat de opstelling meteen en gericht waarde heeft voor jouw leven. Trouwens, ook als je als representant meedoet, zul je merken dat je inzichten krijgt voor je eigen leven. Zelfs als je de sessie alleen observeert als belangstellende. Je bent altijd van harte welkom!

Organisatieopstelling

De methode opstellingen wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie, bij verandermanagement trajecten of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Hier spreken we dan niet over een familieopstelling, maar over een organisatieopstelling.

Kosten

€ 15,00 per avond voor toeschouwers/representanten.
€ 45,00 per avond als vraag inbrenger.

Data

De avonden vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.  Kijk in onze agenda wanneer de volgende avonden gepland zijn:   Lees meer…  

 

Deelnemen familieopstelling

Op een avond is er ruimte voor drie tot vier vraagstellers. We houden graag de groep klein en intiem dus zijn er ook maar een beperkt aantal plaatsen voor deelnemers beschikbaar. We raden je daarom aan om je tijdig aan te melden! De aanmelding voor een vraag gaat in principe altijd op basis van volgorde aanmelding en/of in onderling overleg.

“Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als je loslaat wat achter je ligt.”