Logo Shakkei en Labyrint

Het logo van Shakkei symboliseert een labyrint met daarin een symbool voor een persoon die wil starten met het lopen van een labyrint.

Waarom Shakkei een labyrint als logo heeft gekozen?

Het labyrint is een symbool voor de levensweg  die een mens heeft af te leggen en heeft daarnaast een diepgaande eeuwenoude en spirituele geschiedenis.

Symbool van de levensweg

Het labyrint is een 3500 jaar oeroude ruimte die onze innerlijke en uiterlijke levensreis symboliseert, en die plaats biedt aan onze zoektocht naar onze sacrale kern. In tegenstelling tot een doolhof, waarin je keuzes moet maken tussen verschillende paden, heeft een labyrint een enkel pad dat de loper langs een aantal wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten. Voor veel mensen heeft het een helend effect op het leven.

Paars: kleur van geloof, hoop en veel liefde…

Vorm

Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad, dat de loper langs een aantal wendingen naar het centrum voert en weer terug naar buiten. Er zijn een aantal verschillende modellen van een labyrint. Ze hebben echter één ding gemeen: in tegenstelling tot een doolhof, waarin je keuzes moet maken tussen verschillende paden, heeft een labyrint een enkel pad dat de loper via een aantal wendingen leidt naar het centrum en weer terug naar buiten. De grondgedachte is dat je bij de ingaande beweging, naar het centrum toe, de uitnodiging krijgt om belemmeringen los te laten. De beweging door de gangen illustreert dat: het pad brengt je afwisselend hemelsbreed dichterbij het centrum en leidt je er vervolgens weer vandaan. Je wordt in je behoefte om naar het centrum te gaan als het ware vertraagd, uitgerekt en uitgedaagd om ballast af te werpen, zodat je lichter in het centrum kan aankomen.

Waarom een labyrint geen doolhof is?

Veel mensen verwarren een labyrint met een doolhof. Dan mis je een belangrijk punt: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg! Een doolhof heeft verschillende paden waar je je weg zelf moet zoeken met het risico dat je dus verkeerd loopt. Het labyrint daarentegen heeft één pad dat je altijd naar het midden van het labyrint brengt. In die zin is een doolhof een uiterlijke weg, omdat je vooral bezig bent met de omgeving en het zoeken naar de weg.

 

 

Rust en heling

Natuurlijk vindt niet iedere wandeling door het labyrint netjes langs dit patroon plaats. De meest verrassende dingen gebeuren spontaan. Elementen ervan komen echter meestal wel voor. Mensen lopen het labyrint met een vraag, een droom, een mantra, een gebed of gewoon gedachten. Ze doen dat vaak op moeilijke momenten in hun leven, maar ook als een gewoon onderdeel van hun dagelijkse levenspad. In vrijwel alle gevallen brengt het ze meer innerlijke rust, heling en acceptatie; maar vooral een besef van verbondenheid.


Individueel proces

Het lopen van een labyrint is niet alleen een individueel proces. Je komt ook andere mensen tegen. Het delen van het smalle pad stemt tot nadenken over hoe je in je leven met ontmoetingen en verbindingen omgaat. Het verhoogt het besef van ‘gedeelde momenten’ en het bewustzijn van een collectieve zoektocht en een gedeelde bestemming. Dit element wordt sterker als je het labyrint loopt met een gezamenlijk ritueel, of in een groep of organisatie met een specifiek doel. Of als je het lopen van het labyrint verbindt met uitwisseling en gezamenlijke reflectie en dialoog. Het labyrint wordt op die manier een plaats voor ‘werken met waarden’.

Innerlijke weg en gevoel

Het labyrint is een innerlijke weg, symbolisch jouw levensweg. Omdat je op de paden moet letten tijdens de wandeling, vraagt het aandacht en aandacht brengt je bij jezelf. Het is als een vergrootglas dat aspecten van ons leven uitlicht die anders verborgen zouden blijven.

 

Het labyrint inspireert. Het is een vorm van meditatie die ons de ruimte biedt naar onszelf te luisteren. De fysieke beweging naar het hart van het labyrint wordt weerspiegeld door een naar binnen gerichte beweging naar ons eigen centrum waar we heel zijn en gaaf, ook als we ziek zijn of verdriet hebben. Het labyrint kan een sleutel zijn die de deur opent naar onze verborgen diepte, onze nog onbewuste mogelijkheden. Je raakt met je diepe innerlijke leiding verbonden.

Het labyrint heeft één nadeel: als je er eenmaal mee in contact bent geweest, laat het je nooit meer los! De werking is Magisch! Het is een innerlijke reis die je maakt en onderweg kom je je wijsheid tegen.

Zo is ook de werkwijze van Shakkei: je helpen in jouw reis om te ontdekken wie jij werkelijk bent.

“Ook een lange reis, begint met de eerste stap.”