Zakelijke dienstverlening

verandermanagement coaching teams bedrijven organisaties gemeenten
Shakkei het centrum voor teams, verandermanagement en coaching van medewerkers.

Loopt het niet lekker in uw bedrijf/organisatie of team? Lukt het niet om veranderingen door te voeren? Het is een basiswet op aarde dat alles blijft veranderen en dat wij mee (moeten) veranderen. Bij verandering ontstaat groei. Tegelijkertijd verzetten veel mensen zich tegen veranderingen – zeker als ze van buitenaf of door hun leidinggevende of het management worden opgelegd.

 

 

 

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Daarom duurt het vaak zo lang. Tenzij mensen hun innerlijke drijfveren en betrokkenheid van binnenuit mogen of kunnen activeren. Die innerlijke beweging noemen we transformatie en kan juist snel voor resultaat zorgen.

Shakkei begeleidt mens en organisatie in deze transformationele processen. Elk proces is maatwerk en stemt Shakkei af in overleg met de opdrachtgever.

Bewustzijn

Shakkei begeleidt de mens en organisatie bij veranderingsprocessen. Daarbij is het onze missie groei van binnenuit te faciliteren door het vergroten van het bewustzijn over eigen handelen en het bevrijden van nog aanwezig potentieel bij individu, groep en organisatie. Dit doen de trainers en coaches door transformationele processen bij mensen in te zetten, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat. Ons streven is om mensen volledig vanuit hun unieke kracht en waarde te laten functioneren in hun leven. We geloven in het zelfsturend vermogen van de mens. Wanneer je keuzes leert maken die dicht bij jezelf staan en je kunt zijn wie je graag wilt zijn vanuit acceptatie en liefde naar jezelf, werk je aan je eigen geluk. In ons werk betekent dit dat wij als interim-manager de kwaliteit bezitten om organisaties, teams en individuen te begeleiden in een verandertraject zodat zij commercieel, duurzaam en maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen.

“Ons Team Backoffice van Sociale Dienst Drechtsteden wilde hulp om in ons team zelfsturend werken te optimaliseren. Op basis van dit verzoek zijn we een traject “op maat” gestart bij Shakkei. Het is ongelooflijk hoe Jack en Rosana al na 1 sessie een basis van vertrouwen weet te creëren binnen het team. Vanuit dit vertrouwen hebben zij ons, heel snel, grote stappen laten zetten op het gebied van teambuilding, zelfsturing, samenwerking en onderling vertrouwen. Jack en Rosana weten een ieder persoonlijk op de juiste manier te laten groeien en leggen daarbij direct de verbinding naar de meerwaarde daarvan voor het team. Dankzij dit mooie traject zijn wij nu ook echt één team, die als eenheid, zelfstandig, continu bewust in beweging is, elkaar vertrouwt en met veel plezier samenwerkt.” Jacome –  Sociale Dienst Drechtsteden

Teamontwikkeling bij Shakkei in Dinteloord.

Kwaliteiten

Als trainer/coach betekent dit dat wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens de kwaliteiten in zich heeft om zijn eigen wensen te kunnen realiseren en dat echte veranderingen van binnenuit de mens komen. Het vereist lef en daadkracht om naar jezelf te kijken. Als coach functioneren wij als spiegel die men soms nodig heeft om zichzelf werkelijk goed te kunnen zien. We staan voor realisme in persoonlijke en professionele doelstellingen. Iedereen heeft een oneindig potentieel, maar beperkte tijd en middelen om zijn levenswerk te realiseren. We gunnen mensen hun unieke, gepaste uitdaging.

 

We staan voor concrete antwoorden op levensvragen die afgestemd zijn op wat mensen nodig hebben en die past bij de ruimere beweging in hun leven; die aangereikt worden op de manier die voor de vragende partij werkt.

We staan voor gemeenschapszin; een ontmoetingsplaats waar men elkaar op een natuurlijke, aangename manier kan vinden. Waar in alle vrijheid kan worden uitgewisseld over de zaken die mensen werkelijk bezighouden.

We staan voor essentie en eenvoud; voor de afschaffing van zaken die onnodig ruimte innemen. Daarbij horen doorgedreven protocollen, opgeblazen organisatiestructuren, dogmatische standpunten, uitgesponnen verhalen…recht naar de kern en van daaruit efficiënt stappen zetten.

“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen,  het werk voor te bereiden en de taken te verdelen. Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee.”