Neuro Linguistisch Programmeren

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is de studie van interne- en externe communicatie, met als doel te leren hoe je veranderingen in je ervaringen, zoals herinneringen, emoties en gedrag, kunt toepassen om een gewenst doel in je leven te behalen. Binnen NLP geldt de aanname dat ons gedrag wordt bepaald aan de hand van neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en voelen. Deze sensorische processen worden omgezet in onbewuste denkprocessen, die vervolgens onze emoties en gedrag beïnvloeden.

 

 

 

Linguïstisch betekent taalkundig en verwijst naar hoe wij gebruik maken van taal om onze ervaringen tot uitdrukking te brengen en hoe vervolgens de woorden die we gebruiken onze ervaringen beïnvloeden. De manier hoe wij informatie opnemen, ordenen en weergeven is individueel en wordt bepaald door iemands ervaringen en unieke geschiedenis. NLP leert ons hoe wij onze ervaringen anders kunnen ordenen, zodat persoonlijke doelen behaald kunnen worden.

Toepassingen van NLP

 • NLP wordt toegepast in de psychotherapie en bij communicatietechnieken in bijvoorbeeld management en verkoop.
 • NLP is bedoeld voor mensen die oplossingsgericht te werk (willen) gaan.
 • NLP is bedacht om zowel je interne als externe communicatie te verbeteren.
 • NLP helpt mensen zichzelf in een positieve zin te ontwikkelen.
 • NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen.
 • NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen.

NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven daarom aan deze nieuwe techniek de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. Snel werden hierdoor psychologen, psychiaters en hulpverleners geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP technieken in hun praktijk. Maar NLP is niet alleen voor de professionele hulpverlening. Het is ook uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijke verandering en zelfinzicht. Door de praktische methodiek en de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen.

Waar gaat NLP over?

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken. Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Soms is er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld. Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neurologisch: alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen ‘IK’. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

NLP gaat er vanuit dat het menselijk organisme (de mens) in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

“Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat erom wat mensen horen”. ♥ Frank Luntz

Oplossingen

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt. Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven (in catharsis te gaan) om toch positieve veranderingen aan te brengen. Ieder kiest uit de NLP gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor ieder in die situatie het meest geëigend zijn. Het gaat bij NLP om balans, het evenwicht tussen wereldlijke en spirituele zaken, tussen Hebben en Zijn: ofwel De Hele Mens in de Samenleving.

 Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

 • Orde op zaken stellen.
 • Gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
 • Doelgericht met anderen omgaan en werken
 • Resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
 • Inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
 • Observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.
 • Ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
 • Aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
 • Sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.
 • Leven in plaats van overleven.

Verder biedt NLP hulp bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieën, beheersingsdrang, trauma’s, ouder-kindrelaties, zelfbeperking, enz.. Shakkei past NLP technieken toe in coachtrajecten bij individu en organisaties.

Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en krijg de eerste tips al mee.

Lees meer over de workshop… 

“Als mensen zeggen ‘je bent veranderd’ dan is de kans groot dat je gestopt bent je te gedragen zoals zij dat graag zien.”