Teamontwikkeling & maatwerk

training op maat inspiratiedagen workshops
Shakkei verzorgt ook inspiratiedagen, trainingen en workshops op maat.

Dus u wilt samen met uw team iets leren, maar jullie weten nog niet helemaal wat voor training daarbij past? Dan is Shakkei – Training & Coaching het bureau voor jullie! Met toegankelijke korte trainingen en/of inspiratiedagen, die wij op maat maken, ondersteunt Shakkei de leidinggevende en actieve medewerker om beste uit zijn of haar functie en/of rol halen.

Alles voor zichtbaar verbeterde prestaties

U wilt vooruit, met uw team en uw organisatie. Wij verdiepen ons in uw vraagstuk, sporen blinde vlekken op en bieden een leertraject aan waarbij we individueel-, team- en organisatiebelang bij elkaar brengen.

Begeleiden

Voor een daadwerkelijke en blijvende verandering is meer nodig dan het traject alleen. Daarom coachen en begeleiden we managers en medewerkers op alle vlakken die positief bijdragen aan het resultaat van uw organisatie. Op die manier creëren we samen de meest krachtige leeromgeving voor uw medewerkers en behalen we de beste resultaten voor het team en de organisatie.

Teambuilding en teamdagen

Soms heeft een team, afdeling of een heel bedrijf een nieuwe impuls nodig. Wij verzorgen ook inspirerende dagen op maat. Een dag met diepgang en ook met sfeer en plezier. In overleg met u zoeken we naar een goed evenwicht tussen inhoud, betrokkenheid, plezier en creativiteit. De invulling van de dag is afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken en wat bij u en uw medewerkers past. Wij bieden in ieder geval een ruime variatie in werkvormen die zorgen voor dynamiek en een actieve deelname.

‘Een groep is niet automatisch een team.’

Onze teamcoaching en teamontwikkeling ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team. Het doel is het versterken van de onderlinge relaties, communicatie, de samenwerking en de prestaties.

In organisaties zijn veel groepen mensen werkzaam; ze vormen echter niet altijd een echt team, waarin de individuele energie leidt tot gezamenlijke effectiviteit. Soms is een nieuwe impuls nodig. De samenwerking verloopt bijvoorbeeld niet helemaal vlekkeloos. Misschien zijn de onderlinge verstandhoudingen en communicatie voor verbetering vatbaar. Vaak is de communicatie terughoudend en onuitgesproken. De resultaten zijn niet optimaal.

Dit benoemen als ‘ongemak’ en het bewust zoeken naar de oorzaak ervan geeft ruimte en vertrouwen om te werken aan vragen als:

•    Waar staan wij voor?

•    Wat wil ik bijdragen aan het team?

•    Wat belemmert en stimuleert ons in de samenwerking?

•    Zijn er conflicten of is er sprake van stagnatie?

•    Is de motivatie optimaal?

•    Welke groepsdynamische processen spelen er? En wat is het beste antwoord op de situatie?

Teamontwikkeling bij Shakkei en onze interventies zijn  gericht op duurzame en fundamentele verandering.

“In zeer korte tijd (2 dagen) vindt er op een heel prettige, vertrouwelijke manier een metamorfose van het team plaats. Hierdoor werden 7 individuen 1 sterk en krachtig team!” – J Kelder – deelnemer teambuilding op maat

Maatwerk

Elke training is anders. Shakkei past namelijk haar trainingen zoveel mogelijk aan naar de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Dit gebeurt in goed overleg. Ieder type training is daarom bij Shakkei aan te vragen: de trainers van Shakkei zullen aan de slag gaan om er een geslaagde training van te maken. Leertrajecten spitsen we toe op uitdagingen in uw organisatie en/of team. Bij iedere training bespreken we vooraf het programma. U weet immers zelf het beste aan welke kennis en/of vaardigheden in uw team behoefte is. Wij stemmen ons aanbod daarom graag op uw vraag af. We stellen de training in zijn geheel samen aan de hand van uw situatie en leerwensen.

Aan de slag met teamontwikkeling bij Shakkei in Dinteloord.

Daarnaast maken we bij voorkeur gebruik van informatie, gegevens en voorbeelden uit uw eigen organisatie. Daarvoor komen wij observeren en als mysteryshoppers gesprekken voeren met uw medewerkers. Hiermee maken we de oefeningen en voorbeelden in de training concreet en herkenbaar. Op basis van onze observaties en gesprekken maakt Shakkei een training op maat, waarin de leerdoelen van het management en de medewerkers samen komen. De nieuwe kennis en vaardigheden voor uw medewerkers zijn dus direct toepasbaar in de praktijk.

 

We maken de toegevoegde waarde en het rendement van onze training, workshop of ondersteuning graag inzichtelijk. U investeert tijd en geld. Wees er dan zeker van dat het resultaat in de praktijk meerwaarde biedt

Incompany ook mogelijk

Onze cursussen organiseren we meestal op onze eigen locatie in Dinteloord. Lees hier meer over onze locatie. Het is ook mogelijk om trainingsdagen binnen uw eigen organisatie te verzorgen. Gemakkelijk, snel en effectief.

“Samen komen is een begin. Samen blijven is voortuitgang. Samenwerken is succes.”  ♥ Henry Ford