Systemisch werken

Heb je ook wel eens het gevoel dat je er niet bij hoort of zit je niet lekker in je vel en weet je niet waarom? Heb je last van gevoelens die je niet kunt plaatsen? Of ervaar je dat je werk en privé niet in balans is? Heb je vragen waar je graag een inzicht op zou willen krijgen? Wil je meer weten over systemisch werken en hoe jouw familie invloed op je heeft?

 

Dan is een 1-daagse workshop Systemisch Werken iets voor jou. In deze workshop maken we ruimte voor analyse van je herkomst en invloeden daarvan op jouw leven.

De wijze waarop wij in het leven staan heeft een directe relatie met onze familie en gezin van herkomst. In de begeleiding van een opstelling kunnen we vanuit de symptomen de verstrikkingen zichtbaar maken en de beweging weer op gang brengen.

Basisprincipes (familie)systemen

In familiesystemen geldt een aantal basisprincipes en dat zijn:

Binding: het diepe verlangen erbij te horen, iedereen heeft recht op plek in het systeem.

Ordening: wie neemt welke positie in en klopt dit? Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar.

Balans: het evenwicht tussen geven en nemen.

Het opgroeien en leven binnen een familiesysteem heeft een diepgaande invloed op jouw persoonlijke ontwikkeling en op de wijze waarop je als individu in het leven staat. Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, doen zich binnen vrijwel elke familie gebeurtenissen voor die de familieharmonie verstoren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buitengesloten wordt. Kinderen kunnen onbewust verstrengeld raken met een ander familielid en diens lotsbestemming of emoties overnemen. Er zijn gebeurtenissen die van essentiële invloed kunnen zijn zoals het vroegtijdig overlijden van één van de familieleden, echtscheiding, miskraam, abortus, tragische ongevallen, een ‘verstoten’ familielid, oorlog of geweld.

Inzichten 

Deelnemen aan de workshop kan onverwachte inzichten geven in hardnekkige problemen. Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hóe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin of familie.

 

 

Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie, dat is waar het bij familieopstellingen om draait. In veel (vooral gescheiden en samengestelde) gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles voor hun ouders, vanuit een blinde, kinderlijke liefde. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen, door lasten van hen te dragen. Volwassenen zijn kinderen van hun ouders. En ook vele volwassenen dragen onbewust stukken mee vanuit hun familiesysteem. Hierdoor ontstaan kleine, maar ook zeer grote problemen.

Systemisch werken is een therapeutische techniek om inzicht te krijgen in deze problematiek en om te helpen met de verwerking ervan. Tijdens een sessie werpt de deelnemer een vraagstuk op. Hij wijst vervolgens andere aanwezigen aan om elk van de familieleden te vertegenwoordigen, dit noemen we representant zijn.

Wat levert een workshop systemisch werken je op?

Je krijgt uitleg over de basisprincipes van systemisch werken. Je gaat aan de slag met jouw familie en de invloeden daarop in jouw leven. Hiervoor maak je een genogram. Een genogram is een overzicht van het familiesysteem, een familie stamboom. Het vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem; zoals te vroeg gestorven familieleden, de eerste liefde van zijn/haar ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke. Zowel de levende als de dode familieleden worden vermeld, de generatie van de vraaginbrenger zelf, zijn eventuele partner en kinderen, de vraaginbrenger als kind tussen zijn broers en zussen en de generatie van zijn/haar ouders en grootouders. Het genogram op papier is een weergave van bijzondere gebeurtenissen om een totaaloverzicht van het familiesysteem te verkrijgen. Hierdoor krijg je een indruk hoe jouw familiesysteem invloed heeft op jouw leven. Daarnaast is er ook ruimte voor een aantal systemische oefeningen en opstellingen.

“Rouw is de achterkant van de liefde. Wie zich niet met een ander verbindt, de ander niet liefheeft, kan ook geen gemis ervaren en erom rouwen. Gemis toelaten betekent de prijs betalen voor alles wat er is geweest.” ♥ Wibe Veenbaas