Tarieven en vergoedingen

vivlogoShakkei – Training & Coaching B.V.  is aangesloten bij de VIV -Vereniging Integrale Vitaliteitskunde – met registratienummer 1907936 en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code.

Wij werken voor behandeling/therapie/coachingsgesprek met een informed consent  verklaring/overeenkomst.

 


Vergoeding zorgverzekeraar

Heb je vragen of twijfel je over je vergoeding van je zorgverzekering, dan adviseren wij je om altijd zelf vooraf contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar. Informatie die daarbij kan helpen is:

 • Shakkei is in bezit van de wettelijke vereiste HBO medische en psychosociale basiskennis (PSBK) met daarmee opname in het landelijk Abituriëntenregister van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).

Praktijklicentie gegevens voor zorgverzekering

 • AGB code bedrijf : 90063616
 • Behandelprestatiecode: 24504 (behandeling ‘ overige psychosociale therapie’

Vergoeding ziektekostenverzekering

Shakkei is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV). Dit is de beroepsvereniging voor coaches en therapeuten en heeft afspraken met meer dan 25 zorgverzekeraars in Nederland.

Lees hier meer over VIV.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico of eigen bijdrage. Je kunt zelf contact opnemen met je zorgverzekeraar hierover. Het is dan raadzaam om aan te geven dat je een consult wil bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV.

Mogelijkheid 1

 • Je ontvangt professionele en deskundige therapie en/of coaching en deze is volledig voor eigen rekening.

Mogelijkheid 2

De volgende zorgverzekeraars vergoeden VIV-leden die náást hun beroepsopleiding beschikken over een diploma MBK/PsBK. (Medische Basiskennis / Psychosociale Basiskennis). De 4 grootste zorgverzekeraars in Nederland zijn de groepen: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Hieronder vind je waar de groepen uit bestaan en welke vergoedingen zij hanteren.

De factuur krijg je na de sessie of maandelijks per mail. Na betaling kun je deze eventueel declareren bij je zorgverzekeraar.

Tarieven consulten

Onze tarieven voor  behandelingen / sessie psychosociale therapie zijn op basis van een uurtarief en exclusief btw.

 • Kennismaking – 30 minuten
: gratis
 • Intake / Individuele behandeling / Therapie particulieren (per 60 minuten)
: op aanvraag
 •  Therapie / coaching medewerkers bedrijven (per 60 minuten)
: op aanvraag

Betaling

Na elk consult ontvangen particuliere cliënten binnen 2 weken een factuur per mail en deze dient binnen 2 weken per overboeking / betaalverzoek betaald te zijn. Het is ook mogelijk om met gepast geld het consult te betalen na het consult. Wanneer je een factuur uitgeprint wilt ontvangen na het consult kan je dit aangeven.

Afspraak annuleren

Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht. Annuleren kan telefonisch (inspreken voicemail), een whats-app, sms of een email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft. Wij kunnen dan meteen op de gereserveerde tijd een andere cliënt helpen waardoor wij u geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Indien u niet in staat bent om de afspraak af te melden of u heeft de afspraak gewoon vergeten dan moeten wij helaas de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u of kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar daar deze een niet uitgevoerde behandeling niet vergoedt.

Mogelijkheden vergoeding

Door werkgever

Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werkgerelateerde vragen. Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij ziekte, re-integratie of ter voorkoming van langdurig verzuim.

Via pgb of het UWV

Heeft u op dit moment een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het pgb. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen voor uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Teruggave via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Arbeid gerelateerde coaching kan werkgeversvergoeding krijgen en kosten kun je bij de belastingaangifte opvoeren als ziektekosten.

Privacy en AGB

Shakkei handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Shakkei ga je akkoord met de privacyregels.

Klacht en geschillen

Soms loopt het iets anders dan verwacht, spreek ons er eerst gerust op aan. Wanneer we er niet samen uitkomen en je een klacht in wil dienen, kan dat via onze beroepsvereniging VIV en vind je hier meer informatie over de procedure. Je kunt je klacht via dit klachtenformulier indienen.

VIV                                  

Als lid van de beroepsvereniging VIV beschikt Shakkei ook over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor wij tegemoet komen aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht is gesteld. Lees hier het reglement behorende bij deze geschillencommissie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling handelen wij volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is lopen we de volgende stappen door.

 • In kaart brengen van de signalen.
 • Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
 • Gesprek met de cliënt.
 • Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
 • Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich oa op huiselijk geweld en kindermishandeling.  Lees hier verder over deze meldcode.