Waarom Shakkei?

Shakkei het centrum voor burn out, depressie, stress en traumaverwerking in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom.

Shakkei – Training & Coaching B.V is het adres voor het ontdekken van je eigen ongekende vermogens en inzicht in wie jij werkelijk bent of wilt zijn.

Volledig jezelf kunnen ontwikkelen, zijn wie jij bedoeld bent te zijn, liefde voor jezelf en het voelen van de impact van onderlinge samenhang van de medemens.

 

Gedragsverandering

Duurzame (gedrags)verandering kun je vanuit jezelf teweeg brengen. Wij helpen onze cliënt uit zijn comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de soms ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien. Pas dan start het leerproces. Daarbij begeleiden wij elke cliënt persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen normen en waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en met liefdevolle compassie doorbroken.

SHAKKEI biedt training & coaching voor individu en organisaties. De coaches van Shakkei zijn veelzijdig en hebben een breed scala aan technieken beschikbaar op het gebied van psychosociale hulpverlening, communicatie, mentale balans, organisatieverbetering en verandermanagement trajecten.

Integratieve Psychotherapie en werkwijze

Shakkei werkt volgens de Integratieve Psychotherapie. Dit is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen. Binnen onze integratieve werkwijze gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, vaak bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijken we in de achteruitkijkspiegel naar de reflectie van ons verleden. Deze invloed is niet gering: onze waarneming is gekleurd: we zien onze oude realiteit en die plakken we op het heden (“niemand moet mij”, “iedereen vindt mij lastig” etc.). Ons uitgangspunt is dat iedereen in staat is tot groei, genezing en het vermogen heeft tot verandering.

Blijvend resultaat

Weten wat je moet veranderen. En ook hoe je dat kunt doen. Wij nemen je daarbij niet alleen aan de hand, maar leren je te vertrouwen op je eigen kracht. Je bent immers zelf je beste coach. Wij leren jou je eigen kracht en talent te ontdekken en ontwikkelen en leren je de teugels in eigen hand te houden.

Shakkei maakt o.a. gebruik van oplossingsgerichte methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, NLP interventietechnieken, Systemisch werk, EMDR, IEMT traumatherapie en diverse ademhalings- en mindfulness technieken en meer

Waarom veel mensen Shakkei vinden?

In gesprekken weten wij mensen snel te doorgronden waar het werkelijk om gaat. De coaches van Shakkei hebben een groot empatisch vermogen waardoor wij goed afstemmen op de behoefte van mensen en scherp analyseren zonder te oordelen. Wij kijken door de buitenkant heen en zien wat voor anderen vaak verborgen blijft. Wij horen woorden die niet gezegd worden en voelen snel de diepliggende emoties, die in eerste instantie niet getoond worden. Wij stellen vragen die de kern raken, spiegelen en confronteren op een wijze die krachtig en tegelijkertijd liefdevol is. Wij helpen mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei om op een ontspannen en snelle, effectieve manier hun doelen in werk en privé te halen. Wie door ons wordt begeleid, voelt zich veilig, vertrouwd en volledig gehoord en tegelijkertijd geïnspireerd en gestimuleerd.

Ons motto: Jij weet het, kan het en doet het!

Consulten en psychische hulpverlening

Onze consulten, integratieve psychotherapie en psychosociale begeleiding zijn intensief en effectief. Wij leveren uitsluitend maatwerk en elke keer weer kunnen wij anticiperen op wat nodig is. Ook hebben wij de kennis, ruime ervaring en mogelijkheid om verschillende therapeutische technieken in te zetten of te combineren. Tijdens de behandeling of coachsessie gebruiken we onder andere naast cognitieve gedragstherapie, NLP interventietechnieken, Systemisch werk, EMDR, IEMT traumatherapie en diverse ademhalings- en mindfulness technieken. Juist het schakelen tussen die technieken maakt dat we snel en effectief resultaat halen.

Resultaten die je kunt verwachten

 • Je begrijpt waarom je doet wat je doet en hoe je dit kunt veranderen
 • Je neemt je eigen verantwoordelijkheid
 • Je staat steviger in je schoenen
 • Je functioneert effectiever, doelgerichter en prettiger in je dagelijks leven en op je werk
 • Je krijgt duidelijkheid wat je echt wilt en kunt
 • Je krijgt handvatten en vaardigheden om je eigen problemen op te lossen

Erkenning zorgverzekeraars

Shakkei voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitseisen waar je als hulpverlener aan dient te voldoen. Wij zijn gecertificeerde coach/therapeuten en trainers met elk onze eigen specialiteit zoals: cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, verlies- en rouwbegeleiding, orthomoleculaire voeding, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), IEMT en EMDR therapeut, mindfulness, systemisch werk.

Ook zijn wij in bezit van de wettelijke vereiste HBO medische en psychosociale basiskennis (PSBK) met daarmee opname in het landelijk Abituriëntenregister van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).

Praktijklicentie gegevens voor zorgverzekering

 • AGB code bedrijf : 90063616
 • Behandelprestatiecode: 24504 (behandeling ‘ overige psychosociale therapie’)

Let op: Informeer altijd vooraf zelf bij je zorgverzekeraar of zij onze consulten vergoeden!

Aansluiting bij Beroepsvereniging VIV

Om de kwaliteit te waarborgen is Shakkei aangesloten bij de door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) voor professionele therapeuten.

Profiel VIV-lid

De toelatingsvoorwaarden voor de VIV zijn bedoeld om kwaliteit en professionaliteit in o.a. de psychische en psychosociale gezondheidszorg te waarborgen.

VIV-leden beoefenen op vakbekwame wijze het beroep van integraal complementair therapeut. Zij hebben een eigen praktijk, berekenen marktconforme tarieven, werken in een representatieve praktijkruimte en voeren een praktijk- en cliëntenadministratie. Zij hebben beroepsgerelateerde ervaring en een professionele houding, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Zij hebben gedegen opleidingen genoten op HBO-niveau, waaronder door de VIV-geaccrediteerde of erkende opleidingen zoals erkende PBSK medische en psychosociale basiskennis.
VIV-leden zijn verplicht zich permanent te laten nascholen en volgen aanvullende opleidingen op hun vakgebied. Zij zijn gehouden aan de VIV-ethische- en praktijkcodes, werken met een informed consent en zijn gecommiteerd aan de statuten en reglementen, zoals het klacht- en tuchtreglement.

Kwaliteit & certificering

De beroepsvereniging VIV waar Shakkei Training & Coaching B.V. is aangesloten, is de enige in Nederland die ISO-9001 gecertificeerd is en daarnaast het KIWA- kwaliteitskeurmerk Complementaire Zorg heeft.

Praktijklicentie Shakkei

De door Shakkei uitgevoerde consulten en het lidmaatschap bij de VIV vallen onder praktijklicentie en VIV registratienummer 1907936 voor behandelingen psychologische en psychosociale therapie.

Onderstaande gegevens zijn ook van belang indien u wilt informeren bij uw zorgverzekering voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

 • AGB code bedrijf: 90063616
 • AGB Code zorgverlener Rosana Arrias: 90104299
 • AGB Code zorgverlener Jack Legierse: 90104727
 • Praktijklicentie en registratienummer beroepsvereniging VIV: 1907936
 • Behandelprestatiecode: 24504 (behandeling ‘ overige psychosociale therapie’)
 • RBCZ registratie nummer 190644R

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Shakkei Training & Coaching B.V. heeft een collective beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en productaansprakelijkheidsverzekering bij de gespecialiseerde assurantiemakelaar Balens.

Referenties

Veel mensen, een groot aantal gemeenten, bedrijven en organisaties maakt inmiddels gebruik van onze diensten. Ook voor particulieren en startende ondernemers zijn wij een vanzelfsprekende partner.   

Lees meer over wat opdrachtgevers over ons zeggen…