IEMT Trauma-therapie

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy en deze methode heeft inmiddels de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als het gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties. Het is een krachtige, korte, snelle en effectieve methode waarbij je niet lang over je emoties en angsten hoeft te praten.

Hoe werkt Traumaverwerking door IEMT?

IEMT is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of zelfs laten verdwijnen. Denk daarbij aan traumatische ervaringen die je, ook al is de daadwerkelijke ervaring wellicht al lang geleden, steeds weer emotioneel krachtig laten reageren. Het kan zijn dat je daardoor in een negatieve spiraal terecht bent gekomen. IEMT kan je helpen om negatieve gevoelens om te zetten naar betere gevoelens. Overigens hoeft een traumatische ervaring niet groot en heftig te zijn. Een ervaring die je bijvoorbeeld op jonge leeftijd als traumatisch hebt ervaren, kan nog intensief doorwerken als je wat ouder bent. Elke keer stap je weer in dezelfde rol als vroeger, reageer je op dezelfde wijze terwijl je inmiddels ouder bent geworden.

Traumatherapie door IEMT en EMDR

IEMT lijkt, wanneer je naar een demonstratie kijkt, op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT praten wij niet of nauwelijks over ‘het probleem’ en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hem/haar een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen. IEMT is oorspronkelijk ontwikkeld door Andrew T. Austin. Lees meer over EMDR…

In tegenstelling tot andere vormen van therapie gebaseerd op oogbewegingen, betreft IEMT niet simpelweg links-rechts oogbewegingen, waarbij het optreden van een effect niet altijd gegarandeerd is. Met IEMT kan de coach op zeer nauwkeurige wijze kalibreren welke oogbewegingen de grootste impact hebben op de beoogde veranderingen van bijvoorbeeld jouw gemoedstoestand. Hierdoor kan met IEMT in een relatief korte periode (meestal binnen één sessie) al effect worden bereikt. IEMT kan ingezet worden bij post traumatische stress (PTSS), als je last hebt van heftige emoties rond een bepaalde gebeurtenis of als je kampt met een identiteitsconflict. Het voordeel van IEMT is dat je niet eens diep hoeft in te gaan over de aanleiding van jouw emoties. Jouw hele verleden hoeft niet te worden opgerakeld. Het gaat er bij IEMT om dat je zelf de relevante gebeurtenissen in jouw gedachten houdt, tijdens het volgen van de aangegeven bewegingspatroon, met jouw ogen. Je zult dan merken dat negatieve gevoelens over deze gebeurtenis of de desbetreffende kwestie zullen verminderen.

Tijdens deze sessie(s) ga je ook leren hoe je met jouw lichaamshouding en andere fysiologische aspecten jouw gemoedstoestand positief kunt beïnvloeden. Na een IEMT sessie kun je wel wat vermoeidheid ervaren en krijg je instructies om dit zoveel mogelijk te verminderen. Gedurende de dagen en weken na de IEMT sessie(s) zullen er ook de nodige nazorg contactmomenten plaatsvindt.

“Je emotie is niet het probleem, je weerstand ertegen.”