Preventie en verzuim/inzetbaarheid coaching

Shakkei ondersteunt organisaties bij verandertrajecten en terugdringen ziekteverzuim. Bij onze diensten staat de mens centraal en moet ook optimaal kunnen functioneren. We kijken niet zozeer naar wat niét meer mogelijk is, maar vooral naar wat nog wél kan. Dat lukt overigens alleen met een zo persoonlijk mogelijke begeleiding. En dus met een maximale betrokkenheid van de werkgever, werknemer en van ons. 

Onderstroom en bovenstroom binnen uw organisatie

Kort gezegd: de bovenstroom in een organisatie/bedrijf is alles wat meetbaar en tastbaar is. Het is het deel van van de organisatie dat zichtbaar is aan concrete, harde of zichtbare zaken. In verzuimtermen gesproken hebben we het dan over het verzuimreglement, het verzuimprotocol, regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter of bijvoorbeeld de verzuimcijfers.

De onderstroom van een organisatie is die 90% die niet zichtbaar is en wat niet concreet is. Dat gaat over o.a.  de bedrijfscultuur van een organisatie, de drijfveren, gezamenlijke waarden en gevoelens van macht of onmacht, vertrouwen of wantrouwen, veiligheid of onveiligheid. We duiden het wel aan als de onderbuik-gevoelens van de organisatie. Veel leidinggevenden besteden 80% van hun tijd aan de 10% van de bovenstroom en ze besteden 20% van hun tijd aan de 90% van de onderstroom. Dit maken we in de dagelijkse praktijk in ons werk mee bij organisatieveranderingen en bij trajecten om het verzuimpercentage omlaag te brengen. Dat maakt ook dat verandertrajecten stagneren of medewerkers zich ziek melden of vertrekken.

 

Invloed onderstroom op ziekteverzuim

Over wit en zwart verzuim is vaak weinig discussie. Zwart verzuim is ongeoorloofd (fraude) en wit verzuim is onontkoombaar (operatie, herseninfarct, hartinfarct etc.). Grijs verzuim is een stuk wat meer ongrijpbaar is en waar de vraag altijd speelt of er nog arbeidsmogelijkheden zijn. Uiteraard zit in het grijze deel ook het deel wat neigt naar burnout, uitputtingsverschijnselen, overspannenheid, stressklachten, spanningsklachten, verzuim dat ontstaat door verandertrajecten, teamconflicten, verstoorde verhoudingen met de werkgever, collega’s of onwerkbare situaties.

Werknemers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen een team of organisatie. Het is daarom van groot belang dat werknemers met plezier, betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen blijven uitvoeren. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze ‘ergens last van hebben’. Of gaan preventief in coaching om een ziekte-uitval te voorkomen. Hij of zij wil stilstaan bij problemen die men op het werk of thuis heeft. Of men wil praten over ‘verschijnselen’ die men ervaart, zoals stress gevoelens, vermoeidheid, duizelingen, slaap gebreken of andere fysieke klachten. Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze verder willen komen in hun leven.

Organisaties die hun medewerkers ontwikkel- en groeimogelijkheden aanbieden kan leiden tot verdere groei, innovatie op het werk, laag (ziekte)verzuim en een prettig werkklimaat.

“Mensen werken niet alleen om geld te verdienen, maar om zich goed te voelen, ergens bij te horen en een bijdrage te leveren.” ♥ Ricardo Semler

Verzuimtraject

In een verzuimtraject ontvangt u een offerte met een plan van aanpak en krijgt u desgewenst (op aanvraag) ondersteuning om de eventuele re-integratie goed en zorgvuldig op te pakken. Samen met uw HR Manager dragen wij bij aan effectieve maatwerkoplossingen daar waar uw organisatie zich bevindt, binnen uw doelstellingen. Of dit nu behouden, verbeteren of groeien betekent. Shakkei beschikt over alle know-how door hun jarenlange expertise binnen arbodiensten en organisaties. En er werken gewoon leuke mensen die je graag bij je eigen organisatie over de vloer hebt. Het resultaat van onze samenwerking is een integrale visie op duurzame inzetbaarheid, een duidelijke managementstrategie en het inzetten van een cultuurverandering.

Verzuimvraagstukken

Een werknemer  voelt zich goed wanneer hij of zij balans ervaart, zowel fysiek als mentaal. Preventie en verzuimmanagement  vragen daarom om een integrale aanpak gericht op de werknemer  als persoon in zijn privéleven, maar ook tijdens zijn werk en in de organisatie. Sleutelwoorden bij preventie en het managen van verzuim zijn voor ons: samen, aandacht, open communicatie en een procesmatige aanpak. Dit zijn niet zomaar wat woorden. Deze woorden zijn onderdeel van onze visie op verzuimbegeleiding.

Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op verzuim. Voorbeelden van dit soort factoren zijn: soort werk, organisatiecultuur, privé omstandigheden en werkdruk. Wil je verzuim terug brengen binnen jouw organisatie? Dan is het belangrijk inzicht in de oorzaken van verzuim te krijgen. Dan is de helft namelijk al gedaan. Is een verzuimvraagstuk complex? Shakkei kan ondersteunen in het terugdringen van verzuim. Daarnaast durven wij te stellen: hoog verzuim binnen een organisatie is een symptoom. Van een onderliggend probleem (de onderstroom van een organisatie, dus dat wat niet zichtbaar is). De oplossing van verzuim is nooit simpel, heeft eigenlijk altijd een brede aanpak nodig en het is niet binnen een maand geregeld. Als je echt wat aan verzuim wil doen, dan kom je uiteindelijk altijd bij duurzame inzetbaarheid en leiderschap en cultuur terecht.

Coachgesprekken bij verzuim

Binnen het verzuimtraject is een belangrijk onderdeel het voeren van coachgesprekken/consulten over stresshantering en persoonlijke effectiviteit (empowering) die leiden tot een verbetering van de algehele gezondheid. Deze consulten zijn  gericht op verandering in de overtuigingen en gedachtenpatronen (mindset), psycho-educatie, een gezondere levenstijl (orthomoleculaire gezondheidskunde), aandacht voor de balans tussen werk en ontspanning. Deze combinatie is effectief omdat hierdoor zowel de geestelijke als de lichamelijk gezondheid wordt verbeterd en hersteld.

In coachgesprekken krijgt de werknemer inzicht in onbewuste patronen. Belangrijke werkdoelen zijn het vergroten van het bewustzijn en persoonlijke effectiviteit. Soms moeten daarbij belangrijke keuzes worden gemaakt. Met het verworven bewustzijn en de vergrote persoonlijke effectiviteit gaat dat makkelijker. Zo kan er een nieuw evenwicht  ontstaan tussen de persoonlijke behoeften en levensdoelen en de privé- en werksituatie. Een evenwicht waar iedereen, de werknemer en zijn/haar naaste werk-en privé-omgeving profijt van heeft.

Verzuimaanpak 

In slechts enkele sessies bereikt een werknemer de gewenste positieve verandering met blijvend resultaat. Shakkei gebruikt hiervoor snelle en effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie (5 G-model), NLP (neuro linguïstisch programmeren), Time Line Therapy, Mindfulness en Systemisch werk. Deze technieken helpen mensen zich bewust te worden van de oorzaak van de negatieve emoties, de belemmeringen en de kracht van de eigen gedachten. Ze bieden de werknemer handvatten die zij onder alle omstandigheden kunnen inzetten. Vaak voelen mensen al na één sessie een positieve verandering en is er een goede basis gelegd om overzicht te krijgen en het roer van het leven weer in handen te hebben!
“Wie slim is, pakt het verzuim goed aan. Wie wijs is, zorgt voor een goede preventie.”
Wij zijn anders dan anderen. Wij geloven dat gezondheidsbeleving heel persoonlijk is. Omdat ieder mens verschilt, zoeken wij voor iedereen een werkwijze die bij hem of bij haar past. Wij luisteren goed naar wat mensen ons vertellen (we horen ook wat er niet wordt gezegd), zonder het doel “terug aan het werk” uit het oog te verliezen. Daarbij streven wij ernaar dat de werkgever/leidinggevende vertrouwd raakt met de aanpak van verzuim en zoveel mogelijk zelf het verzuim op een goede manier kan begeleiden.
Wilt u meer informatie over een verzuimaanpak of een medewerker weer aan het werk krijgen? Bel of mail ons en wij komen graag langs om u vrijblijvend te informeren over onze aanpak en werkwijze, mail: info@shakkei.nl of T 06-10609890.

“Gelukkige en tevreden medewerkers presteren samen beter.”